Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem

023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl

Aanmelden

Als je kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen in Haarlem en Spaarndam-Oost zijn gelden dezelfde regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven. Op deze site lees je alle informatie over de procedure van aanmelden. Het is natuurlijk heel belangrijk en leuk om te onderzoeken welke basisschool je het meest passend lijkt bij de ontwikkeling van jouw kind. We gaan met plezier met in gesprek op onze school. Na een kennismaking krijg je een rondleiding door de school en informatie over de manier waarop er onderwijs wordt gegeven op school.

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn, geldt in Haarlem het  plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 geboren zijn, kunnen vanaf 1 november 2022 aangemeld worden. Begin november 2022 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Belangrijk: Altijd aanmelden
Ook als u al een ouder kind op onze school heeft, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschool.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Wat moet u doen?

Wanneer onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

  • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Staan hier fouten in, verander dit dan op het formulier.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in. (evt. administratie van onze school)

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

  • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;
  • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;
  • uw kind heeft een VVE-indicatie en beschikt over een contract bij een Klaar voor de Start Peuteropvang.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.
De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.
Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden via www.naarschoolinhaarlem.nl


Wilt u kennismaken met onze school?

Wij maken graag een afspraak om kennis te maken en u te informeren over onze school. Heeft u hiervoor interesse? U kunt telefonisch een afspraak maken (tel.023-5338242 of via dit formulier) Tot snel!

Om de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ online te bekijken ‘klik hier