Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem

023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl

Een dag in de bovenbouw

Een dag op een Montessorischool in de bovenbouw begint vaak met een korte kring, waarbij de leerkracht de dag bespreekt en de kinderen de gelegenheid geeft om nieuws of ervaringen te delen. Daarna gaan de kinderen aan de slag met hun eigen werk. Ze werken aan individuele opdrachten en projecten, waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun planning en voortgang. De leerkracht loopt rond en begeleidt de kinderen bij het werken. Indien nodig, krijgen de kinderen individuele uitleg of extra hulp.

Tijdens de ochtend is er ook ruimte voor gezamenlijke activiteiten, zoals een gezamenlijk project of een discussie over een bepaald onderwerp. Daarnaast is er tijd voor bijvoorbeeld muziekles, gymles, of een andere speciale activiteit.

Tussendoor is er ook tijd voor een korte pauze, waarin de kinderen even kunnen bewegen en ontspannen. In de middag werken de kinderen verder aan hun eigen opdrachten en projecten. Ook is er tijd voor verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld door het doen van onderzoek of het uitvoeren van een experiment.

Aan het einde van de dag is er vaak nog een korte kring, waarbij de leerkracht de dag afsluit en de kinderen de gelegenheid geeft om terug te kijken op wat ze hebben geleerd en gedaan. Daarna gaan de kinderen naar huis of naar de buitenschoolse opvang.

Op een Montessorischool in de bovenbouw ligt de nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Kinderen worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken en hun eigen leerproces vorm te geven. Daarnaast is er veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, en discussiëren. Tot slot is er ruimte voor verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden, waardoor kinderen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun verdere onderwijsloopbaan.