Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem

023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl

Een dag in de onderbouw

Een dag op een Montessorischool in de onderbouw begint vaak met een rustige start. De kinderen komen binnen in de klas en nemen plaats aan hun eigen tafel of op een mat op de grond. Ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, zoals puzzels, boeken lezen of werken met Montessorimateriaal. De leerkracht begroet de kinderen en helpt waar nodig bij het kiezen van een activiteit.

Na de rustige start volgt meestal een korte kring, waarin de leerkracht en de kinderen bespreken wat er die dag op het programma staat. Ook kan er tijdens de kring aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling of een taal- of rekenspelletje.

Na de kring gaan de kinderen weer aan de slag met hun activiteiten. De leerkracht loopt rond en begeleidt de kinderen bij het werken met Montessorimateriaal. Dit materiaal is speciaal ontwikkeld om kinderen op een spelende manier te laten leren en om zelfstandigheid te bevorderen.

Tussendoor is er ook tijd voor een korte pauze, waarin de kinderen even kunnen bewegen en spelen. Na de pauze gaat het werken weer verder. De leerkracht observeert de kinderen en kijkt waar ze nog extra hulp bij nodig hebben. Ook kan de leerkracht individuele gesprekjes voeren met kinderen of kleine groepjes kinderen, bijvoorbeeld om extra uitleg te geven of om te bespreken hoe het gaat met het werken.

Aan het einde van de ochtend is er vaak nog een korte kring, waarin de leerkracht de dag afsluit en bespreekt wat er de volgende dag op het programma staat. Daarna gaan de kinderen naar huis of naar de buitenschoolse opvang.

Op een Montessorischool in de onderbouw ligt de nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De kinderen leren op hun eigen tempo en worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken. Het is een rustige en gestructureerde omgeving, waarin kinderen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.