Een schoolgebouw waar we enorm trots op zijn

Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem

023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl

Circulaire renovatie: klaar voor de toekomst!

Het gebouw van De Wijde Wereld ondergaat een duurzame upgrade. Door de keuze voor circulaire renovatie behoudt het schoolgebouw de goede eigenschappen en zijn de slechte delen gesloopt. Het gebouw zal als één van de eerste scholen volledig bestaan uit houtbouw. De nieuwe gevel is opgebouwd met een hernieuwbaar Fins verlijmd houtsysteem (CLT, Cross Laminated Timber).

Door de renovatie met massief hout krijgt het schoolgebouw een compleet nieuw uiterlijk, maar blijft het karakter als houten schoolgebouw bewaard. De energieprestatie wordt naar de huidige maatstaven opgetrokken en hierdoor is de school ook van het aardgas afgehaald.

Duurzaam renoveren in plaats van slopen

Montessorischool De Wijde Wereld in de Haarlemse Schalkwijk was er niet goed aan toe. Renovatie was dan ook geen voor de hand liggende optie. Maar door de keuze voor een innovatieve, circulaire gevel kon de school behouden blijven. De school heeft  een nieuwe buitenkant gekregen op basis van het Finse houtbouwsysteem CLT (Cross Laminated Timber) en is gasloos gemaakt door te investeren in goede thermische eigenschappen en een natuurlijke vochthuishouding.

Compacter

De voorste aanbouw van het schoolgebouw is in 2022 gesloopt en er is een nieuwe verdieping op de laagbouwvleugel bijgekomen. Hierdoor ontstaat een compacter gebouw, maar met genoeg ruimte voor twaalf klassen en een kinderdagverblijf. Daardoor wordt de school getransformeerd van school naar Integraal Kindcentrum (IKC).

Hernieuwbaar

‘Door de toepassing van het Finse houtbouwsysteem CLT (Cross Laminated Timber) heeft het gebouw super goede thermische eigenschappen gekregen en een natuurlijke vochthuishouding. De bomen komen bovendien uit duurzame bossen, waar meer bomen terugkomen dan er gekapt worden. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan voor circulariteit, het toepassen van hernieuwbaar materiaal.

Aardgasloos

Het gebouw is volledig aardgasloos. Daarvoor in de plaats zijn inpandig twee geothermische warmtepompen geplaatst. De bron voor deze warmtepompen zijn PVT-panelen op het dak, die zowel warmte als elektriciteit produceren. De warmte wordt via het plafond in de lokalen gebracht. Daarnaast is het gebouw uitgevoerd met een moderne ventilatie-installatie. Om de renovatie financieel haalbaar te maken is voor de warmtepompen een ISDE-subsidie en voor de PVT-panelen een SDE+-subsidie aangevraagd.

Buyer group circulaire scholen

Schoolbesturen hebben weinig ervaring met circulair bouwen, dus het is slim om te kijken wat technisch mogelijk is en hoe je de inkoop regelt. Daarom hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat geïnvesteerd in het opzetten van diverse duurzame inkoopcollectieven (buyer groups). Zo is er ook een buyer group voor circulaire scholen, bedoeld voor scholen en gemeenten die een schoolgebouw willen bouwen of renoveren op een duurzame manier. Het idee achter deze buyer group is dat die zorgt voor onderlinge afstemming tussen verschillende scholen en vroegtijdige reflectie door de markt.

Een schoolgebouw om trots op te zijn!