Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem

023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl

Onze school

We bieden ons onderwijs aan vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori en zijn aangesloten bij de Nederlands Montessori Vereniging (NMV).

Onze kinderen volgen Montessori onderwijs in een modern jasje en bereiden zich zo goed voor op het vervolgonderwijs.

Wat maakt onze school zo bijzonder?

Circulaire renovatie: klaar voor de toekomst!

Het gebouw van De Wijde Wereld ondergaat een duurzame upgrade. Door de keuze voor circulaire renovatie behoudt het schoolgebouw de goede eigenschappen en zijn de slechte delen gesloopt. Het gebouw zal als één van de eerste scholen volledig bestaan uit houtbouw. De nieuwe gevel is opgebouwd met een hernieuwbaar Fins verlijmd houtsysteem (CLT, Cross Laminated Timber).

Door de renovatie met massief hout krijgt het schoolgebouw een compleet nieuw uiterlijk, maar blijft het karakter als houten schoolgebouw bewaard. De energieprestatie wordt naar de huidige maatstaven opgetrokken en hierdoor is de school ook van het aardgas afgehaald.

Verschillende leeftijden

Ieder kind ontwikkelt zich anders. Daarom zitten kinderen op onze school in bouwgroepen met kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Kinderen hebben in de groep een maatje aangewezen. Zo leert een jonger kind van een ouder kind en leert een ouder kind zorg en verantwoordelijkheid dragen voor een ander. Na een schooljaar schuiven de oudste kinderen door naar de volgende bouw. De anderen schuiven een plekje op in de klas en ontvangen de nieuwe jongere kinderen. Deze werkwijze draagt bij aan de samenhorigheid en prettige sfeer op onze school.

Eigen koers

Op De Wijde Wereld leren kinderen in een voorbereide en gestructureerde omgeving zelfstandig en zelfsturend te werken. Kinderen plannen hun activiteiten zelf en reflecteren op hun werk en leren. Naast “verplichte” vakken stimuleren we hen vanuit hun nieuwsgierigheid vrije keuzes te maken.

Materialen

Jonge kinderen leren met “echte” materialen. Als zij ouder worden, krijgen kinderen gevoel voor cijfers, pictogrammen en letters. Vervolgens denken kinderen abstract. Op school werken we met een combinatie van de traditionele Montessori materialen en moderne leermiddelen. In het Montessori materiaal is de ontwikkeling van concreet via symbolisch naar abstract duidelijk te herkennen. Door het gebruik van moderne lesmethodes en digitale middelen zijn we in staat om tot een eigentijds en passend aanbod voor kinderen te komen.

Meer weten?

Kosmisch onderwijs

Als Montessorischool werken wij vanuit de kosmische visie op opvoeding en onderwijs (KOO) van Maria Montessori. Dit betekent dat we geen aparte vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek en handvaardigheid behandelen, maar integratie van vakken.

Volgens Maria Montessori staat alles in relatie tot elkaar. Hierdoor kun je niet zomaar een stukje uit de geschiedenis lichten, zonder relatie te leggen met het voorafgaande en het vervolg. Bij het aanbieden van de Grieken bijvoorbeeld, geven we deze een plaats op de landkaart en in de tijd.

Het verwerken van informatie kan ieder kind op zijn eigen niveau doen aan de hand van werkjes, werkbladen met vragen en opdrachten, knutselwerk, werkstukken en spreekbeurten.

Bij Kosmisch onderwijs gebruiken we de materialen van uitgeverij DaVinci.