Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem

023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl

Ouders

We vinden een goede open samenwerking met ouders uiterst belangrijk. Gedurende het schooljaar zijn er meerdere momenten waarop de ontwikkeling van een kind met ouders en leerkracht wordt besproken.

Daarnaast zijn veel ouders zijn op verschillende manieren actief betrokken op onze school. Zo is er een actieve oudervereniging die zich inzet om de samenhorigheid te versterken. Met regelmaat zijn er koffieochtend waarop ouders elkaar ontmoeten.

Tenslotte zijn ouders vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad.