Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem

023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl

Een dag in de middenbouw

Een dag op een Montessorischool in de middenbouw begint vaak met een gezamenlijke kring. Hierbij wordt bijvoorbeeld besproken wat er die dag op het programma staat, of er nieuws is om te delen, en er wordt aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling.

Na de kring gaan de kinderen aan de slag met hun eigen werk. Dit kan individueel zijn, maar ook in kleine groepjes. Ze werken met Montessorimateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor hun leeftijdsgroep, zoals werkjes voor taal en rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap, en kunstzinnige vorming. De leerkracht loopt rond en begeleidt de kinderen bij het werken. Indien nodig, krijgen de kinderen individuele uitleg of extra hulp.

Tussendoor is er ook tijd voor een korte pauze, waarin de kinderen even kunnen bewegen en spelen. Ook is er ruimte voor gezamenlijke activiteiten, zoals een gezamenlijk project of een creatieve activiteit. Daarnaast is er tijd voor bijvoorbeeld muziekles, gymles, of een andere speciale activiteit.

Aan het einde van de ochtend is er vaak nog een gezamenlijke kring. Hierbij kan bijvoorbeeld worden teruggeblikt op wat er die ochtend is gedaan, of kan er worden vooruitgeblikt naar wat er de volgende dag op het programma staat. Na de kring gaan de kinderen naar huis of naar de buitenschoolse opvang.

Op een Montessorischool in de middenbouw wordt er veel waarde gehecht aan het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren op hun eigen tempo en krijgen de vrijheid om zelf keuzes te maken binnen een gestructureerde omgeving. Daarnaast is er veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het stimuleren van creativiteit.